HOME About  CFS  Division Device Research Cooperation Information CONTACT US

 

 

 
 

8

  2005
8

 

2004

8   2003
8   2002
8   2001

8

  2000
 


 

 

   

Southwestern Institute of Physics            
Annual Report 2005        

2005       

Tokamak Experiment and Tokamak Engineering

?/span>Electron Heat Transport during Center Fuelling by Pellet Injection on HL-2A Tokamak
Page1-3
DING Xuantong YAN Qingwei YAN Longwen LIU Dequan XIAO Zhenggui ZHU Genliang LIU Yi ZHOU Yan PAN Yudong CUI Zhengying LIU Zetian SHI Zhongbing JI Xiaoquan XIAO Weiwen LIU Yong 
 PDF(128KB)

?/span>Laser Blow-Off Injected Impurity in HL-2A Tokamak
Page4-6
CUI Zhengying HUANG Yuan SUN Ping ZHENG Yongzhen SI Peilan LU Jie FU Bingzhong ZHANG Peng PAN Yudong DENG Wei DONG Yunbo YANG Qingwei    PDF(65.9KB)

?/span>Fast Bolometer Arrays on the HL-2A tokamak
Page7-8
PAN Yudong G.G.Yu, Y.Liu, B.Z.Fu   PDF(52.4KB)

?/span>Exposure of First Mirror and Protection Simulation in HL-2A Tokamak
Page9-10
ZHOU Yan DENG Zhongchao GAO Bingyi JIAO Yiming YI Jiang TANG Yiwu TIAN Congli   PDF(81.4KB)

?/span>Primary Results of ECRH Experiment and Electron Heat Transport on the HL-2A Tokamak
Page11-12
SHI Zhongbing DING Xuantong LIU Zhetian   PDF(53.6KB)

?/span>Cryogenically Cooled High-Pressure Hydrogen Cluster Jet Injection into the HL-2A Tokamak Page13-14
YAO Lianghua FENG Beibin CHEN Chengyuan ZHOU Yan   PDF(64.4KB)

?/span>Evolution of Electron Velocity Distribution during ECRH and Heating Effect Analysis
Page15-16
Yang Jinwei Zhang Yipo Liao Min Li Xu Song Xianying Fu Binzhong Rao Jun Li yongge Luo Cuiwen Chen liao yuan    PDF(140KB)

?/span>Synergetic Effects of Runaway Electron and Vertical Instability On the Wall Damage on HL-2A Tokamak
Page17-19
Yang Jinwei Yuan Baoshan Yang Qingwei Zhang Yipo Song Xianying Li Xu Zheng Yinjia Cao Zeng  PDF(121KB)

?/span>Development of Electron Temperature Measuring System by Silicon Drift Detector
Page20-22
SONG Xianying YANG Jinwei LIAO Min LI Xu ZHANG Yipo FU Bingzhong LUO Cuiwen  PDF(59.4KB)

?/span>Investigation of Edge Fluctuation Characteristics on the HL-2A Tokamak
Page23-24
Hong Wenyu Yan Long wen Qian Jun Li Qiang Zhao Kaijun Cheng Jun Luo Cuiwen Xu Zhengyu Huang Yuan   PDF(89.8KB)

?/span>Edge Plasma Profiles Measured by Fast Reciprocating Probes System on HL-2A
Page25-27
CHENG Jun YAN Longwen HONG Wenyu QIAN.Jun   PDF(66.2KB)

?/span>The Progression of the Impurities Injected into the Plasma Following by Soft X-ray Arrays on HL-2A Tokamak
Page28-31
Deng Wei, Liu Yi, Dong YunBo, Cui Z.Y., B.Z.Fu, P. Zhang   PDF(147KB)

?/span>Microwave Reflectometry on HL-2ATokamak
Page32-34
LIU Zhetian XIAO Weiwen DING Xuantong CAO Jianyong SHI Zhongbing LI Yingliang LU Jie LUO Cuiwen   PDF(110KB)

?/span>CCD Observation of Gas Puff for Plasma Establishment
Page35-37
Zheng Yinjia Shi le Sun Ping Cui Chenghe Li Guohui   PDF(124KB)

?/span>HL-2A Tokamak Gas Puff Imaging
Page38-39
Zheng Yinjia Shi Le Li Guohui Cui Chenghe Wang Minxu   PDF(135KB)

?/span>Preliminary Scheme Consideration for Modification of HL-2A Tokamak
Page41-42
LIU Dequan ZHANG Jinhua LI Fangzhu YAN Longwen LI Qiang PAN Yudong RAN Hong LI Guangsheng LI Xiaodong   PDF(68.6KB)

?/span>Siliconization for Wall Conditioning in the HL-2A Tokamak
Page43-44
CAO Zeng, CUI Chenghe , CAI Xiao, GAO Xiaoyao, DUAN Xuru, PAN Yudong, LI Quang  PDF(89.1KB)

?/span>Divertor Modification and Stress Analysis of HL-2A
Page47-48
JIANG Jing LIU Dequan CHENG Fayin RAN Hong   PDF(36.6KB)
          

?/span>The Analysis of the Phenomenon for ECRH Gyrotrons Test
Page49-51
Raojun Kangzihua Libo Zhoujun Wangmingwei Fengkun Xuanweiming Yaolieying   PDF(111KB)

?/span>Plasma Feedback Control System for HL-2A Tokamak
Page52-53
B.Li X.M.Song L.Li K.Feng M.H.Wang M.J.Fan    PDF(21.5KB)

?/span>The ECRH Transmission System for HL-2A Tokamak
Page54-55
Zhou Jun Rao Jun Chen Gangyu Zhang Jinsong Song Shaodong Lu Zhihong Leijingxin Huangmei
PDF(109KB)

?/span>Measurement of the Distribution of Magnetic Field in Gyrotron of ECRH System on HL-2A Tokamak
Page56-57
Bai Xingyu Rao Jun Huang Mei Zhang Jingsong   PDF(80.2KB)

?/span>Design of Anode HVPS of ECRH on HL-2A Tokamak
Page58-59
Kang ZiHua Wang MingWei Feng Kun Li XiuJuan Rao Jun Li Bo Zheng TieLiu QianJiaMei Wang XueHua  PDF(38.6KB)

?/span>Superconducting Magnet of the Gyrotron for HL-2A ECRH System
Page60-62
Huang Mei, Kang Zihua, Rao jun, Feng Kun, Zhang Jingsong, Lei Jianxin   PDF(110KB)

?/span>The Design of the Microwave Exciter for Klystron
Page63-64
Zeng Hao Rao Jun   PDF(51.7KB)

?/span>The Real-Time Arc Protection Circuit for ECRH on HL-2A Tokamak
Page65-66
Li Xiujuan Rao Jun Lu Zhihong Zeng Hao   PDF(83.9KB)

?/span>Transient Temperature and Stress Analysis of an Electrode on 60kV, 55A, 2s Ion Source
Page67-68
ZOU Giu-qing, JIANG Shao-feng, LEI Guang-jiu, ZHOU Cai-pin   PDF(116KB)

?/span>The Design of TZ-2 High Voltage Pulse Modulator
Page69-70
Wang MingWei Kang ZiHua Li XiuJuan Zheng TieLiu Wang XueHua Li Bo Feng Kun   PDF(26.0KB)

?/span>Development of Super-Synchronization Speed Control Assembly in Two 80MVA Motor Generators of HL-2A Tokamak
Page71-73
Li Huajun Du Chang Xuan Weiming Pen Jianfei Hu Haotian Liu Lin Kang Li Xu Lirong Huang Zhaorong Wang Fen Wang Xiaoping Wang Haibing   PDF(68.5KB)

?/span>The Control System of ECRH HV Power Supply
Page74-76
Mao Xiaohui Liqing Wang Yali Yao lieying Xuan Weimin Shaokui   PDF(72.4KB)

?/span>HL-2A Tokamak Experiment Data System
Page77-78
Chen Liaoyuan Luo Cuiwen Li Yongge Pan Li Pan Wei Zhao Li Li Guohui   PDF(28.6KB)

?/span>Application of Virtual Instrumentation in HL-2A DAPS
Page79-81
Zhao Li, Chen Liaoyuan, Luo Cuiwen, Li Yongge, PanWei, Song Xianming, Wang Minghong
 PDF(58.1KB)

?/span>High Speed Image Acquisition & neutral particle count systems and the RTX Research
Page82-84
Li Guohui Chen liaoyuan Luo cuiwen  PDF(59.6KB)

?/span>Dose Monitoring of Pulse Neutron on HL-2A Tokamak
Page85-86
SONG Xianying LI Xu YANG Jinwei  PDF(87.7KB)

Fusion Reactor and Fusion Reactor Materials

?/span>Preliminary Design of ITER TBM with Helium-Cooled and Solid Breeder Concept
Page87-89
FENG Kaiming ZHANG Gushu WANG Xiaoyu CHEN Zhi YUAN Tao ZHAO Zhou LI Zengqiang
PDF(168KB)

?/span>Calculations of the 3-D Neutronics for ITER HC-SB TBM
Page90-91
ZHANG Guoshu FENG Kaiming YUAN Tao LI Zengqiang  PDF(49.2KB)
?/span>Research and Development of ITER Bellows Assemblies
Page92-93
Hu Gang   PDF(30.8KB)

?/span>Preliminary Design of ITER Test Blanket Module HCSB Structure
Page95-97
YUAN Tao FENG Kaiming   PDF(48.7KB)

?/span>Environment and Safety Analysis for ITER HC-SB TBM
Page98-100
CHEN Zhi FENG Kai-ming ZHANG Guo-shu YUAN Tao ZHAO Zhou   PDF(117KB)
?/span>The Thermo-Hydraulic Analysis for Sub-module of ITER HC-SB TBM Design
Page101-103
Zhao Zhou Feng Kaiming Wang Xiaoyu Yuan Tao Chen Zhi   PDF(111KB)
?/span>Neutronics Calculation of ITER HC-SB TBM
Page104-105
Li Zengqiang Feng Kaiming Zhang Guoshu   PDF(88.9KB)
?/span>"Tritium Well Depth" and "Tritium Well Time"
Page106-107
DENG Baiquan HUANG Jinhua FENG Kaiming PAN Chuanhong   PDF(98.3KB)
?/span>Research and Development of SWITRIM Code and Its Applications
Page108-110
DENG Baiquan Huang Jinhua FENG Kaiming Chen Zhi   PDF(162KB)
?/span>Hydrogen Release and Room Temperature Creep for Vanadium Alloys Containing Hydrogen
Page111-114
CHEN Ji-ming CONG Hui LIU Jin-yun, CHEN Yong, CHEN Hong-tong   PDF(107KB)
?/span>Preliminary High Heat Flux Tests of Small-Scale Be/Cu Mock-ups
Page115-116
Liu Xiang Zhang Fu Chen Jiming Zhang Nianman Pan Chuanhong   PDF(88.4KB)
?/span>Safe-Disposing of NaK in LMEL for Facility Modified
Page117-118
Pan Chuanjie Xu Zengyu   PDF(44.0KB)
?/span>Hydraulic and Thermal Calculation and Analysis of ITER Shield Block Module
Page119-120
Kang Weishan
Zhang Fu, Wu Jihong and Xu Zengyu   PDF(67.8KB)
Plasma Theory
?/span>Stability of Tokamak Equilibrium with Internal Transport Barrier against High n MHD Ballooning Mode
Page121-124
Shi Bing-ren Qu Wen-xiao Dong Jia-qi  PDF(165KB)
?/span>Analytic Description of High Poloidal Beta Equilibrium with a Natural Inboard Poloidal Field Null
Page125-127
Bingren Shi   PDF(150KB)
?/span>Study of LHCD in Non-Circle Cross Section HL-2A Tokamak
Page128-130
Jiao Yiming Dong Jiqi Gao Qingdi Wang Aike Liu Yong   PDF(125KB)
?/span>Assembling Stabilization of the R-T Instability by the Effects of Finite Larmor Radius and Sheared Axial Flow
Page131-133
Jian Guangde, Huang Lin and Qiu Xiaoming   PDF(110KB)
?/span>Study of Plasma MHD Equilibrium in HL-2A Tokamak
Page134-136
He Hongda Zhang Jinhua Dong Jiaqi Li Qiang   PDF(126KB)
?/span>Theoretical Study of ECRH Heating of HL-2A Tokamak Plasma
Page137-139
SHI Yingtian SHI Bingren   PDF(122KB)
?/span>Scaling Properties of Runaway Electrons
Page140-143
Zheng Yongzhen   PDF(172KB)
Technique Development and Application
?/span>The Effects of Annealing on the Surface Properties of Titania Films Prepared on Titanium by Micro-Arc Oxidation
Page144-146
Jin Fanya Zhu Ming Li Jiong Wang Ke Shen Liru Tong Honghui   PDF(106KB)
?/span>Ion Beam Polishing for K9 Glass
Page147-149
SU zhiwei CHEN qingchuan   PDF(91.8KB)
?/span>Power Source Types Effects on The Properties of Oxide Ceramic Coatings on Magnesium Alloys
 Page150-152
Xu Guidong Shen Liru Li Jiong   PDF(70.6KB)
?/span>Recent Developments and Applications in unbalanced Mangnetron Sputtering
Page153-155
Han Dakai Chen Qingchuan  PDF(77.3KB)
?/span>The States of Thermal Plasma Torch and Its Application
Page156-158
Cheng Changming Tang Deli  PDF(51.2KB)
?/span>Development of the Tiny Current Test of nA
Page159-160
LIU Jian HUANG Yi   PDF(102KB)
Other Projects
?/span>Modeling of Large ELM Suppressions for High Confinement Plasma in DIII-D
Page161-164
YAN Longwen T. E. Evans   PDF(148KB)
?/span>Modeling of Stochastic Magnetic Perturbation by RWMEF-Coils on NSTX
Page165-168
YAN Longwen T. E. Evans S. M. Kaye R. Maingi   PDF(104KB)
 
 
     

Internet Center of CFS : E-mail:CFSweb@swip.ac.cn
Web Site: www.swip.ac.cn/cfs/english