HOME About  CFS  Division Device Research Cooperation Information CONTACT US

Nuclear Fusion and Plasma Physics   

 2016 Vol.36 No.4

CONTENTS and SUMMARY

 

Plasma Physics
 

Development of a fast sweeping Q-band microwave reflectometer on HL-2A tokamak

………………………………………………………  ZHANG Bo-yu, SHI Zhong-bing, ZHONG Wu-lu, YANG Zeng-chen,

                                      SHI Pei-wan, JIANG Min, LIU Ze-tian, DING Xuan-tong, YANG Qing-wei (289)

 

Data processing of Langmuir probe based on improved wavelet denoising method

……………………………………………………………………………  TONG Wei-ming, LI Peng, TAO Bao-quan, JIN Xian-ji (297)

 

Study of runaway electrons synchrotron radiation on EAST tokamak

…………………………………YANG Zhen-dong, FANG Jian-an,  GONG Xian-zu, GAN Kai-fu, CUI Zhi-xue (303)

 

Direct numerical simulations of magnetohydrodynamics on turbulent duct flow

…………………………………………………………………………………………TAN Zhong-quan, MAO Jie, LIU Ke (309)

 

Dust-acoustic shock waves in strongly coupled dusty plasmas with charge fluctuating positive dust

…………………………………………………………………………………… CHEN Hui, ZHONG Qing-lin, LIU San-qiu (315)

 

A semi-empirical conductivity model for dense plasma

………………………………………………………………………………………………………WANG Kun, SHI Zong-qian (322)

 

 
Nuclear Fusion Engineering and Technology

 

Preliminary accident analysis for CN HCCB TBS heat exchanger tube rupture

…………………………………………………… WANG Yan-ling, ZHANG Long, YE Xing-fu, WANG Xiao-yong (328)

 

Magnetizing test for stator core of 300MVA pulse generator

………………………………………………………………………………… WANG Hai-bing, PENG Jian-fei, XUAN Wei-ming,

                                                                                  LI Hua-jun, WANG Xiao-ping, LI Zhi-jian (334)

 

Development and preliminary experiments of high power RF ion source

………………………………………………………………………………………  GU Yu-ming, HU Chun-dong, XIE Ya-hong,

                                                                  XIE Yuan-lai, LI Jun, LIANG li-zheng, CHEN Yu-qian (338)

 

Parameter design and estimation of electrical deflection system for neutral beam injector

……………………………………………………  LIANG LI-zhen, ZHAO Xiang-xue, WANG Yan, HU Chun-dong (344)

 

Temperature and stress fields in TIG welding for medium thickness plate of RAFMs

……………………………………………………YAO Jin-jian, LIU Su-mei, LU Min-xuan, LEI Ming-zhun, PEI Kun (349)

 

Research and experiment of liquid lithium loop

……………………………………………………XUE Xiao-yan, ZHANG Wei-wei, ZUO Hao-yi, OU Wei, CAO Xiao-gang

YANG Dang-xiao,CHEN Shun-li, GOU Fu-jun (355)

 

Status and strategy on standardization of China’s procurement packages for ITER project

………………………………………………… LI Guo-qing, WANG Min,  WU Shu-qin, LIU Li-po, JIN Li-qiang (362)

 

 

Non-Fusion Plasma Applications
 

Effect of plasma on low pressure supersonic helium flow field

…………………………………………………………………………… HUAI Ying, LI Shou-zhe, WU Ke-nan, YE Fu-li (368)

 

Polar mesosphere layered structure based on dusty plasma theory

 …………………………………………………………………………………………………………JIANG Lin, SHI Yan-xiang (374)

 


 


 

 


 

  ISSN0254—6086CN51—11
  Chief Editor: Li Zhengwu
P.O.Box 432 Chengdu China
E-MAIL zhangl@swip.ac.cn

Year

  2016 Vol.36 No 4
  2016 Vol.36 No 3
  2016 Vol.36 No 2
2016 Vol.36 No 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Internet Center of CFS : E-mail:CFSweb@swip.ac.cn
Web Site: www.swip.ac.cn/cfs/english