HOME About  CFS  Division Device Research Cooperation Information CONTACT US

Nuclear Fusion and Plasma Physics   

 2017 Vol.37 No.4

CONTENTS and SUMMARY

 

Plasma Physics
 

Calculation and analysis of electromagnetic force of a HL-2M PF coil

 

………………………………………………………  YUAN Bao-shan, QIU Yin, LI Guang-sheng, LI Jia-xian (373)

 

Simulation on shielding system of neutron camera for HL-2A

……………………………………………………   ZHANG Peng-fei, LIU Yi, ZHANG Yi-po, YUAN Guo-liang (379)

 

Magnetic field distribution surrounding HL-2M tokamak and magnetic shielding analysis for NBI device

……………………………………………………………………………………HE Feng, CAO Jian-yong, WEI Hui-ling,

 LIU He, YANG Xian-fu, LI Jia-xian, SONG Xian-ming (385)

 

Deep penetration shielding calculation method for fusion reactors

…………………………………………………………… ZHANG Bin, LI Xiao-jing, LIU Cong, CHEN Yi-xue (392)

 

Estimating electric field strength and electron mean kinetic energy for co-axial dielectric barrier discharge

………………………………………………………………………………MA Tian-peng, ZHONG Fang-chuan (399)

 

Ring coded imaging for hard X-ray focal spot

………………………………………………………………  ZHANG Mei, HU Hua-si, SHENG Liang, WANG Pei-wei,

 

                                          LI Yang, YUAN Yuan, PENG Bo-dong, ZHOU Hai-sheng, LI Kui-nian (404)

 

 

Nuclear Fusion Engineering and Technology

 

Development of deflecting magnet for HL-2M 5MW-NBI beam line

……………………………………………………………………………… CAO Jian-yong, ZHOU Hong-xia, LIU He,

                                                                              YANG Xian-fu, YU Pei-xian, WEI Hui-ling (411)

 

Measurement and analysis of transmission line efficiency for 3.7GHz LHCD system on HL-2A

……………………  WANG Chao, ZENG Hao, LU Bo, WANG He, BAI Xing-yu, LIANG Jun, CHEN Ya-li (418)

 

Thermal-hydraulic analyses of HCCB TBM shield

…………………………………………………………    LI Xin-ze, WU Xing-hua,  WANG Xiao-yu, LI Qiang (422)

 

Effect of EAST liquid lithium limiter distributor box on flow of lithium

…………………………………………………………………………………… HU Le-xing, YANG Qing-xi, SONG Wei,

 

                                                                     SONG Yun-tao, ZUO Gui-zhong, HU Jian-sheng (429)

 

Development of MoS2 self-lubrication coating of sliding pads for ITER poloidal field

………………………………………………………………………LUO Rong-rong, LI Peng-yuan, WEI Hai-hong,                                                             

                                                             CHEN Hui, SUN Zhen-chao, HAN Shi-lei, LIU Bai-xing (436)

 

Structural design and strength analysis of supporting rib in ITER vacuum vessel

…………………………………………………………………………ZHANG Jian-zhong, CHEN Ke, WANG Yan (441)

 

High heat flux test and post examination of ITER divertor W/Cu monoblock mock-ups

………………………………………………………SUN Zhao-xuan, LI Qiang, WANG Wan-jing, WANG Ji-chao,  

                                                           WANG Xing-li, WEI Ran, XIE Chun-yi, LUO Guang-nan (446)

 

Flow characteristics analysis of purge gas in binary mixed pebble bed of water-cooled ceramic blanket for CFETR

…………………………………………………………………………… CHEN You-hua, CHEN Lei, LIU Song-lin (452)

 

Finite element analysis on plasma-driven transport of tritium in FW of WCCB for CFETR

………………………………………………………………LAO Ding-yu, HUANG Kai, CHEN Lei, LIU Song-lin (457)

 

Design and construction of a small helium loop

……………………………………………………………… YE Xing-fu, FENG Kai-ming, WANG Xiao-yu, LI Zai-xin,

                                             

                                              WANG Yan-ling, WANG Xiao-yong, WANG Fen, YAN Yong-jiang (465)

 

Logical control system for LHCD on HL-2A tokamak

…………………………………………………  WANG Jie-qiong, HUANG Mei, LU Bo, FENG Kun, RAO Jun (469)

 

A TBR optimization method of PWR water-cooled blanket based on temperature control mechanism

………………………………………… QIU Yang, YAO Da-mao, ZHANG Jie, LIU Chang-le, GAO Xiang (475)

 

 
Non-Fusion Plasma Applications
 

Effect of small admixtures of oxygen on the characteristics of argon and oxygen mixture discharge at atmospheric pressure

…………………………………………………………………………WANG Yi-nan, JIN Xin, WANG Li, JIN Ying (482)

 

 


 


 

 


 

  ISSN0254—6086CN51—11
  Chief Editor: Li Zhengwu
P.O.Box 432 Chengdu China
E-MAIL zhangl@swip.ac.cn

Year

  2017 Vol.37 No 4
  2017 Vol.37 No 3
  2017 Vol.37 No 2
2017 Vol.37 No 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Internet Center of CFS : E-mail:CFSweb@swip.ac.cn
Web Site: www.swip.ac.cn/cfs/english