HOME About CFS  Division Device Research Cooperation Information CONTACT US
   
  Fusion Reactor Materials Division 
 

......................................................

Fusion Reactor Materials Division

Zheng,Pengfei

Head,

                                       E-mail: zhengpf@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Cai,Laizhong

Deputy head

                                       E-mail: cailz@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Sun,Zhengchao

Deputy head

                                       E-mail: sunzc@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Han,Shilei

Deputy head

                                       E-mail: hansl@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Lian,Youyun

Head's Assistant

                                       Email: lianyy@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Xu,Dan 

Head's Assistant

                                       E-mail: xudan@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Li,Pengyuan

Research Professor

                                        E-mail: lipy@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

 

Liu,Xiang

Research Professor

                E-mail: liux@swip.ac.cn

-----------------------------------------------------------------

Wang,Mingxu

Research Professor

                E-mail: wangmx@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

 

Pan,Chuanjie

Associate Research Professor

                E-mail: pancj@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Hou,Binglin

Senior Engineer

                E-mailhoubl@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Zhang,Xiujie

Assistant Researcher

                E-mailzhangxj@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

 

                                

                                   

 

......................................................
     
   
Internet Center of CFS : E-mail:CFSweb@swip.ac.cn
Web Site: http://www.swip.ac.cn/cfs/english